Mã số hộ kinh doanh chính là mã số thuế của hộ kinh doanh?

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mã số hộ kinh doanh chính là mã số thuế của hộ kinh doanh. Mỗi hộ kinh doanh sẽ có một mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan. 

Mã số hộ kinh doanh chính là mã số thuế của hộ kinh doanh?
Mã số hộ kinh doanh chính là mã số thuế của hộ kinh doanh?

Mã số hộ kinh doanh là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 mã số hộ kinh doanh cũng chính là mã số thuế của hộ kinh doanh, khác với hiện nay, mã số hộ kinh doanh khác với mã số thuế của hộ kinh doanh (mã số thuế của hộ kinh doanh là mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh).

Những lưu ý và quy định cần thiết khi đăng ký kinh doanh sau ngày 01/07/2023.

Thông tư quy định người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được nộp theo 3 phương thức như sau:

– Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện;

– Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

– Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 1/7/2023 được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại.

Thông tư đã bổ sung quy định cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng. Cụ thể, cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được áp dụng trong các trường hợp: hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp; hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật; các trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố/xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng.

Việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp/khắc phục sự cố, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cập nhật dữ liệu, thông tin đã cấp cho hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Cách tra cứu thông tin mã số hộ kinh doanh có gì thay đổi?

Đối với cách tra cứu mã số hộ kinh doanh từ 01/7/2023, Thông tư quy định tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh gồm: tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh tại địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh còn thiếu được lưu trữ tại địa phương vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Mong rằng những chia sẻ trên đây của Baliogo sẽ giúp các cá nhân/ tổ chức sẽ dễ dàng hơn khi đi đăng ký kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn, vui lòng liên hệ: 

Hotline: 1900.636.858

E-mail: info@baliogogroup.vn

Địa chỉ: Thôn An Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu – Tỉnh Hưng Yên

Có thể bạn quan tâm:

 


Gọi điện ngay